שירותי נאמנות בחו"ל


משרד משה סטרוגנו ושות' מעניק לחברות, מוסדות ויחידים ליווי וייעוץ מקיף בפעילותם בחו"ל, ובמסגרת מומחיותו מציע, בין היתר, מגוון רחב של מנגנוני נאמנות וניהול נכסים ברחבי העולם.

פעמים רבות, הקמת נאמנות מהווה חלק אינטגרלי בניהול חברה במדינה זרה, ובפרט כאשר מדובר בחברה בבעלות ישראלית. במסגרת זו, מעביר יוצר הנאמנות נכס להחזקתו של הנאמן, אשר מתחייב לנהלו ולהפעילו לטובת צד שלישי – הנהנה. הנהנה יכול שיהיה חיצוני להסכם, ויכול שיהיה יוצר הנאמנות או הנאמן בעצמו–הכל כפי שנקבע והוסכם במסגרת מסמכי הנאמנות.

הקמת נאמנות כוללת בתוכה מגוון אלמנטים משפטיים ואחרים, אשר משפיעים על אופייה, טיבה וטבעה של הנאמנות, וכפועל יוצא - משליכים על פעילותה העסקית של החברה עצמה.

כך למשל, לעיתים יעדיף בעל מניות בחברה שזו תנוהל ע"י אדם מקומי, אשר בקיא בחקיקה מקומית, הסדרי רגולציה, מיסוי מקומי ובתרבות העסקית, החברתית והפוליטית של המדינה הזרה בה פועלת החברה. במקרים אחרים, מבקש בעל המניות בחברה לשמור על חשאיות בנוגע לזהותו  על מנת להגדיל את מידת הנגישות של החברה שבבעלותו לשווקים מסוימים. נוסף על כך, ברחבי העולם קיימות מדינות רבות אשר קובעות דרישות המחייבות מינוי תושבים מקומיים לחבר המנהלים של כל חברה זרה, כך שדה-פקטו,  ללא הסדר נאמנות מסוג מסוים, החברה לא תוכל לפעול במדינות אלו.

משרד משה סטרוגנו ושות' מחזיק במומחיות ייחודית בהקמה וניסוח של הסדרי נאמנות וניהולם. היכרותו העמוקה עם יעדים פיננסיים רבים ברחבי העולם, מאפשרת ללקוחות המשרד לנהל את עסקיהם שמעבר לים ביעילות, בשקיפות ובבטחה. שירותי הנאמנות והניהול שמעניק המשרד ללקוחותיו מותאמים בדקדקנות לצרכיהם ולמטרותיהם העסקיות והפרסונאליות.

מעטפת השירותים שמציע המשרד בתחום הנאמנות והניהול כוללת בתוכה את כל סוגי מבנה הנאמנויות ומספקת מענה אישי ומותאם עבור כל נכס נשוא הנאמנות, וכוללת בין היתר: ניהול חברה, ניהול מניות ואופציות, תיקי השקעות, פיקדונות, מכשירים פיננסיים מורכבים, ועוד.