פתיחת חשבון בנק בחו"ל


משרד משה סטרוגנו ושות' מעניק לחברות, מוסדות ויחידים ליווי וייעוץ מקיף בפעילותם בחו"ל, ובמסגרת מומחיותו מציע, בין היתר, סיוע בפתיחת חשבונות עסקיים ופרטיים בבנקים זרים.

בחירת היעד לפתיחת חשבון בנק, אשר אינו בהכרח אותו יעד שנבחר להקמת החברה, הינה החלטה שמשקלה אינו פחות ממשקל ההחלטה בדבר היעד להקמת החברה. בנקים שונים במדינות שונות מציבים מגוון דרישות בהן נדרש המבקש לעמוד בטרם תאושר בקשתו לפתיחת חשבון. בדומה לבחירת היעד להקמת החברה – קיימים גורמים רבים ומכריעים בהם עלינו להתחשב בטרם בחירת היעד המתאים ביותר לפתיחת החשבון והפעלתו השוטפת, על מנת שיתאים למטרות החברה ולצרכיה העסקיים.

אחת הסיבות המרכזיות לכך שכיום יש ערך משמעותי לליווי מקצועי בפתיחת חשבון בבנקים זרים, הינה העלייה החדה ברמת הרגולציה והפיקוח על הבנקים ברחבי העולם בשנים האחרונות. כיום, רובם המכריע של הבנקים הזרים מבקשים מחברות, בטרם פתיחת חשבון, לבצע הליך של גילוי נאות ובדיקת נאותות, במסגרתם נדרש המבקש לספק מידע מקיף ורגיש אודות מקור הכנסותיו, תחומי פעילותו, תכניות עסקיות, קשרים למוסדות פיננסיים שונים ועוד.
על אף מורכבותו וחדירתו של התהליך לקרביי העסק, קיימים  יתרונות רבים עבור חברות ויחידים בניהול חשבון בבנק זר, שכן בנקים אלו מאפשרים גישה ישירה וחופשית, בהתאם לכללי הפיקוח, למכשירים פיננסיים ומנגנוני השקעה ייחודיים, אשר עדיין אינם עומדים לרשות לקוחות הבנקים בישראל. האפשרות לסחור במגוון מכשירים פיננסיים מאפשרת להגדיל את התשואות על ההון העסקי והפרטי, מאפשרת הקפדה נוקשה יותר על חשאיות המשקיע, מקטינה חשיפות ורמות סיכון, מפזרת השקעות וסיכונים ועוד.

משרד משה סטרוגנו ושות' מתאים את שירותיו לאופיו ועיסוקו הספציפי של הלקוח, וברשותו הידע וההבנה הנדרשים כדי לקחת בחשבון את כל טווח הספקטרום של מאפיינים רלוונטיים, אשר יובילו לבחירת הבנק הזר שישרת את צרכי לקוחותיו באופן הטוב ביותר. במסגרת אלו נמדדים הן מאפייני הלקוח – תחום עיסוקו, התנהלותו הפיננסית ומטרותיו העסקיות, והן מאפייני הבנק – יציבותו, יחס הלימות הון, דירוג האשראי מדינתי ובנקאי, הסדרי רגולציה ופיקוח רלוונטיים ועוד.

כמו כן, ניסיונו רב השנים של צוות המשרד בתחום זה מקנה לו היכרות אישית עם גורמים פיננסיים רבים ברחבי העולם, כך שהלקוחות נהנים מהליך פרוצדוראלי מהיר ויעיל.

מעטפת השירותים המקיפה שמציע המשרד מאפשרת ללקוחותיו - בין אם מדובר בחברות, מוסדות או יחידים - ליהנות מהיתרונות הרבים הגלומים בפתיחת חשבון בבנק זר.