הקמת חברה בחו"ל


פעמים רבות, הקמת חברה בחו"ל היא הדרך הטובה ביותר עבור יזמים שונים להגשים את מטרותיהם העסקיות, ולפעול ביעילות גבוהה יותר מזו שהייתה מתאפשרת להם לו הוקמה בישראל.

ניהול עסק באמצעות הקמת חברה בחו"ל משרת מגוון רחב של עסקים העוסקים במסחר בינלאומי, ובעלי עסקים המבקשים לפנות גם לשווקים שאינם מקיימים יחסי מסחר רשמיים עם מדינת ישראל. גם יזמים המעוניינים לעסוק בתחומים הסובלים מרגולציית יתר יכולים ליהנות מהקלות רבות בעת הקמת חברה במדינה אחרת.

קיימות מדינות, לרוב קטנות, אשר מעוניינות לעודד פעילות בינלאומית ומעודדות זאת ע"י מתן הטבות מס ייחודיות למשקיעים זרים, בתמורה לכך שיפתחו חברות בתחום שיפוטן. אופי ההטבות משתנה ממדינה למדינה, דוגמת מס חברות מופחת, פטור ממס על דיבידנדים, ולעיתים אף פטור מדרישת הגשת דו"חות שנתיים לרשויות.

על מנת להקים חברה באחת ממדינות אלה (המכונות גם מקלטי מס) יש לבחון מכלול של קריטריונים:

  • שיעור המס עבור הפעילות הרצויה
  • הגבלות רגולטוריות החלות על משקיעים זרים
  • מידת ההקפדה על סודיות בגין פרטי החברה
  • דרישת הרשויות בדבר דו"חות שנתיים
  • מידת הפיקוח על המטבע ועל העברות כספיות
  • יציבות מדינית, ביטחונית ופוליטית
  • תחולתן של אמנות מס בינלאומיות
  • הליכי רישום והקמת חברה והעלויות הכרוכות בתהליך
  • אפשרות התנהלות החברה באמצעות נאמנויות
  • עלויות שנתיות ואגרות הכרוכות בהקמת חברה

על אף הקונוטציה השלילית המקושרת למקלטי מס, חשוב לציין כי פעילות במדינות מקלט מס הינה חוקית לחלוטין ואין מניעה כזו או אחרת לפתוח חברה או חשבון בנק בחו"ל. יחד עם זאת, מדינות רבות והארגון הבינלאומי לשיתופי פעולה (OECD) מנסים להקטין את הכדאיות של שימוש בחברות Off-shore ע"י הפעלת סנקציות שונות וע"מ שיוכלו להשאיר את ההשקעות בתחום מדינתם.

משרד משה סטרוגנו ושות' מתמחה ברישום והקמת חברות בחו"ל, ומעניק ללקוחותיו ליווי מקיף בכל הנוגע לכך. שנים של ניסיון בפעילות עסקית בינלאומית הקנו למשרד רמת בקיאות גבוהה וייחודית בהסדרים חקיקתיים, מיסויים ופרוצדוראליים אודות רישום והקמת חברות בשלל יעדים פיננסיים ברחבי העולם.אלו ועוד מהווים גורמים מרכזיים במימוש יעדיה העסקיים של החברה על הצד הטוב ביותר.

בנוסף, המשרד מעניק ללקוחותיו קשת רחבה של פתרונות יעילים, יצירתיים וחדשניים לסוגיות המשפטיות והעסקיות הכרוכות בהליך של הקמת חברה בחו"ל ואף מספק שירותים מקיפים מקצה לקצה ("One-Stop-Shop").
הסדרי חקיקה, מיסוי ורגולציה עשויים להיות שונים באופן משמעותי בין מדינה למדינה, כמו גם היחס וצורת ההתמודדות של מדינות עם יזמים זרים המגיעים לכונן פעילות עסקית בשטחן. לפיכך, ההחלטה הגורלית בדבר בחירת היעד להקמת החברה – אשר עשויה להיות הגורם החשוב ביותר בהצלחתה – צריכה לשקף את מכלול המטרות והאינטרסים העסקיים הייחודיים והאישיים של כל לקוח.

משרד משה סטרוגנו ושות' מלווה את לקוחותיו תוך התאמת חליפת שירותים ופתרונות התפורים למטרותיהם העסקיות. תהליך הליווי הניתן על ידי המשרד כולל את הליך קבלת ההחלטה בדבר הקמת חברה בחו"ל ובחירת היעד האידיאלי להקמתה, עבור באופן ההקמה ורישום בפועל מול הרשויות הרלוונטיות, וכלה במתן ליווי מקיף בכל עניין מסחרי בפעילות השוטפת.