הקמת חברה במקלט מס - OFFSHORE

//

אז, מה היא חברה זרה במקלט מס?

כל מי שנתקל במושג "חברה זרה" או "תאגיד זר" ידעו שזה הוא מושג משפטי, שנועד ליצור "ישות משפטית חדשה" ייחודית ונפרדת. הנקודה של יצירת גוף ארגוני חדש כזה הוא חוקי ונועד להקצות ולשים כמה נכסים ל" גוף החדש". תאגיד יכול לבד ויכול לעשות הרבה בדיוק  כמו אדם פרטי. תאגיד יכול להיות הבעלים של נכסים בשמו של התאגיד, להיכנס להסכמים, לחתום על הסכמים, זכויות וחובות, התאגיד יהיה אחראי למעשיו. אז, כמו אותו אדם מבוגר, לתאגיד יש את האישיות המשפטית שלו. על מנת "להרוג" תאגיד רשמי יש צורך בפרוק או בפזור התאגיד במקום שבו נרשם התאגיד. בין לבין, התאגיד כל תאגיד מורכב ממספר מרכיבים, לכל רכיב יש מטרה משלו. במאמר זה אעסוק בעיקר בתאגידים הידועים בשמם כ- "מקלטי מס", נשאלת השאלה מה ההבדל בין חברת offshore (מקלט מס) וחברה "רגילה? מבחינה מבנית - אין כמעט הבדל, בין חברת offshore לתאגיד רגיל, תאגיד במקלט מס נוצר מחוץ למדינת המושב הרגילה של בעלי התאגיד (מקלט מס). כך למשל, במובן הרחב יותר של המילה, "מקלט מס" לאדם ספרדי יכול להיות צרפת, אוסטרליה, פנמה, סיישל או בליז. פשוט מאוד כאשר אנו רואים במילה באנגלית OFFSHORE, הכוונה בעברית למשהו ימי, משהוא שלא ביבשה ולא בסמוך לבית. עם זאת, במשך זמן רב, "החוף" המונח נטבע במובן הצר של המילה – הדבר מצביע על חברה, אשר נוצרה לא רק מחוץ לתחום שיפוט של בעליו, אלא גם יש לו מספר יתרונות אטרקטיביים. לדוגמה, הכנסה של חברת offshore יכולה להיות פטורה ממס! חברת offshore היא חופשיה מדיווח כגון הנהלת חשבונות וכד'. תאגיד offshore אינו נדרש להירשם ע"ש בעליו ברשויות.  בדרך כלל הליך הרישום יכול ללכת על השגת מטרותיו, שהן בדרך כלל אלה של עשיית עסקים ועשיית רווחים. וההקמה מהיר וקל, והוא מאוד נוח להפעלה.

משה סטרוגנו עו"ד

www.strugano.com

moshe@strugano.com

טל' 03-9411894