מידע וטיפים על הקמת חברה בשוויץ

//

1. הקדמה
2. מידע עבור  אנשים שאינם אזרחי שוויץ.
3. סקירה כללית של מבנים משפטיים.
4. דרישות לצורך הקמת חברה בשוויץ.
5. עסקים חממות טכנולוגיות ופארקים.
6. כתובות ומידע עבור מייסדי חברה שוויצרית.

הקדמה

יש לך רעיון עסקי ואתה מעוניין להקים חברה משלך בשוויץ?
הדרך להקים חברה משלך;.
בנוסף למידע המוצג במאמר זה, רשת של קשרים זמינים ניתן להשיג באתרים רבים באינטרנט:

עיריית ציריך המשרד לכלכלה ועבודה ופיתוח כלכלי (קנטון ציריך):
www.standort.zh.ch
המשרד לכלכלה של קנטון שוויץ:
www.schwyz-economy.ch
המשרד הכלכלי ולפיתוח התיירות של קנטון Graubunden:
www.awt.gr.ch

האוניברסיטה למדעים:
www.fh-htwchur.ch

המשרד הפדרלי לחינוך מקצועי חדשנות וטכנולוגיה:
www.kti-cti.ch

המשרד לסקטור ה- SME:
www.seco.admin.ch

המשרד למיזמים:
www.venturekick.ch

לשכת עורכי הדין של ציריך
www.zav.ch

הגעה לשוויץ והקמת החברה
תנאים אטרקטיביים

ישנם מספר סיבות משכנעות להקים חברה או להעביר את מושבה של החברה לשווייץ.
אלה כוללים מס נוח, יציבות פוליטית, שוק עבודה ליברלי, שלום חברתי, אוכלוסייה רב לשונית, מוסדות חינוך ומחקר מצטיינים, כמו גם תחבורה ותשתיות מעולות.
מידע נוסף על התנאים העסקיים הכללי בשוויץ מסופק על ידי OSEC NETWORK
www.osec.ch/internet/osec/en/home/invest/worldwide.html.
אם כבר יש לך העדפה גיאוגרפית, ארגוני הקנטון (ערים) לקידום הפיתוח הכלכלי הן נקודות התחלה טובות:
www.osec.ch/internet/osec/en/home/invest/worldwide/handbook/location_promotion/
cantonal_assistance.html.

ארגוני הקנטון לקידום הפיתוח הכלכלי אמורים לספק מידע שימושי וסיוע בנושאים רבים כולל:
- איכויות של המיקום העדיף, תוך התחשבות לצרכים של המתעניין.
- חיפוש מיקום (נדל"ן, הנחות, רילוקיישן, בתי ספר בינלאומיים וכד'
- עבודה ואישורים אחרים.
- הקמת החברה.
- תיאום לשירותים שיינתנו לחברה (one-stop shop)

האפשרויות לאזרחים זרים
מידע לאזרחים שאינם אזרחי שוויץ (ראה בהמשך)  מציע מתווה כללי לאפשרויות שלך
להיכנס לשוויץ, לעבוד, להקים חברה ולרכוש נדל"ן.
עבור אזרחי EU/EFTA הליך הרישום לתעסוקה מתמשך עד90  ימי עבודה:
www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

בחירת המבנה המשפטי
הבחירה של המבנה המשפטי תלויה במספר גורמים (העסקים הזמינים, המודל, חלוקת הבעלות והנושאים באחריות). סקירה של מבנים משפטיים ניתן לקבל ע"י ייעוץ משפטי מתאים)

הקמת חברה - צעד אחר צעד
תהליך בדיקת והכנת חומר עבור הקמת חברה כרוך במגוון רחב של נושאים שונים כולל: בדיקת זמינות של שם החברה כתובת האתר הרצוי, קניין רוחני, בירור שאלות הביטחון הסוציאלי, מיקום, ההתאגדות, ערך מוסף וכד'.
המאמר נותן בקווים כלליים את החשוב ביותר כאשר השלבים הכרוכים בהקמת החברה בבעלות בעל מניות, או כפי שזה נקרא בשוויץ GmbH / AG. אמנם יש להודות כי מדובר בחומר רחב למדי, רשימה מספקת וסקירה של ההיבטים שצריכים להילקח
בחשבון לפני ואחרי המעשה בפועל של הקמת החברה (אשר, כשלעצמו, יכול להיות מושלם
במהירות יחסי) בניגוד למדינות אחרות, אין בשוויץ רישיונות עסק . עם זאת, מספר פעילויות בעיסוקים שונים כפופים לאישור (ברמה הארצית או העירונית).

at www.e-service.admin.ch/bewilligungen/index.php?l=de
כמה מחוזות (קנטונה) נותנות מידע מקיף באתרים: לדוגמא ציריך;
www.bewilligungen.zh.ch.
מומלץ ליצור קשר בין ארגוני סחר ומידע בתעשייה במגזר ספציפי:
www.verbaende.ch
תשומת לב מיוחדת צריכה להיות בנושא רישום המע"מ,
רישום מסודר וקבלת האישורים הנדרשים הם חובה,  אי עמידה בדרישות שנקבעו יכול להוביל לקנסות ותשלומים גבוהים גם שנים מאוחר יותר.
על פי מחקר שנערך על ידי אוניברסיטת ציריך כ 8.9 שעות במשך תקופה של 26 ימים נדרשים להקים AG בשוויץ.

מיסים
ככלל, מיסוי מתרחשת בשלוש רמות: פדרלי, הקנטון ועירוני לגבי ישויות משפטיות, מיסים ישירים מוטלים על רווח הון.
במקרה של שותפויות עסקיות או של אנשים פרטים, המיסוי מוטל על ההכנסה ועל הנכסים.
אנשים אשר מקום מגוריהם התושבות שלהם בשוויץ ללא אישור מגורים שעובדים כשכירים כפופים לניכוי מס במקור.
אנשים בלי מקום מגורים או תושבות שוויץ כפופים לחבות המס המוגבל (גם מס במקור) על בסיס ההשתייכות הכלכלית, אם הם מרוויחים הכנסה בשוויץ. זה מתייחס, בין היתר, חברי ההנהלה שאינם שוויצרים או חברות עם שלוחה בשוויץ. כדי למנוע או לצמצם את כפל המס בשוויץ, לשווייץ יש הסכמים למניעת כפל מס עם יותר מ 80 מדינות.
מידע נוסף לגבי מסים זמין מן האתרים הבאים:
- משרד האוצר הפדראלי  (FDF)
www.efd.admin.ch/themen/steuern/index.html?lang=en
- מס במקור וכן שיעורי המס
www.estv.admin.ch/bundessteuer/dienstleistungen/00248/index.html
- המשרד לקידום הקנטון
www.osec.ch/internet/osec/en/home/invest/worldwide/handbook/location_
promotion.html

- ארגון השיווק והקידום של ציריך
www.greaterzuricharea.ch/content/04/04_002de.asp
הסכמים למניעת כפל מס (DTA)
www.estv.admin.ch/intsteuerrecht/themen/00170/00784/index.html?lang=de

קבלת פנים נוחה תודות ליצירת קשרים
השוויצרים נוטים להיות מאופקים למדי כאשר פוגשים אנשים לראשונה, חשוב לא לתת לזה להרתיע אותך. במקום זאת יש לקחת יוזמה ולהצטרף לעמותות ולארגונים, יש ליצור רשת רחבה גם לשעות הפנאי  וגם לאינטרסים ולפעילות העסקית.
מבחר של ארגונים מפורטים להלן:
- לשכות המסחר,
לשכת המסחר השוויצרי אמריקאי www.amcham.ch
איגוד לשכות הסחר חוץ השוויצרי  www.swisscham.ch
-  תעשייה ואחרים  www.verbaende.ch
- לשכת המסחר  www.sgv-usam.ch
- מועדונים בינלאומיים.

מידע נוסף ומעניין ניתן לקבל ב:
אנשי קשר עבור האיחוד האירופי ליזמים המבקשים להקים חברה בשוויץ.
Www.ctistartup.ch
קידום התוכנית הלאומית, הייטק ורעיונות עסקיים ופרויקטים
  Www.ige.ch
המכון השוויצרי הפדרלי של קניין רוחני
Www.kmu.admin.ch
האגודה למימון Seca החברה.
Www.suisseid.ch
Www.y-e.ch
תוכנית Enterprise Young: צעירים מקבלים הזדמנות לרכוש
ניסיון יזמי ראשון:
Www.venturelab.ch

מידע עבור אנשים שאינם אזרחי שוויץ
בשל ההבדלים בין אזרחים ממדינות שונות, התרשים הבא יכול רק לספק סקירה כללית.
מומלץ להתייעץ עם הרשויות המתאימות או להתייעץ על בסיס אישי.
מגורים ותעסוקה
רשויות אכיפת
משרד ההגירה הפדרלי www.bfm.admin.ch ורשויות ההגירה בכל קנטון

דברי מבוא
העסק החדש חייב למלות תמיד את הוראות החוק, כמו גם את הדרישות לאישורי שהייה וכד'.
אזרחי שוויץ ואזרחים עם אישור הסדר  Cאינם צריכים אישורי עבודה.
אנשי האיחוד האירופי המועסקים על ידי מעסיק שוויצרי במשך יותר מ 3 חודשים
ובעלי אשרת שהייה L או B בהתאם לאורך עבודה; אנשים אלו זכאים לביטוח; והם נדרשים להירשם במרשם התושבים באזור המגורים ע"י הצגת חוזה עבודה או אישור עבודה.

מועסקים על ידי מעסיק זר:
נחשבים כעובדים לחברה זרה ולספקי שירות אפילו אם לעובד יש מקום מגורים בשוויץ, המעסיק חייב לקבל אישורי עבודה, הרישום חייב להיות לפני תחילת העבודה במשרד רישום התושבים של העירייה, האישור יינתן רק לאחר מתן חוזה עבודה או אישור עבודה.
אזרח שמקום מגוריו מחוץ לשוויץ
ומי שעובדים בעסק במשך יותר מ 3 חודשים בשנה יקבלו היתר מעבר לגבול (היתר G) ע"י המצאת חוזה עבודה.

מועסקים על ידי המעסיק שוויצרי:
קודם כל, המעסיק צריך לבקש היתר עבודה עבור העובד (עדיפות לעובד מקומי קיים, יתר על כן,  קיימת תקרה לאישורי עבודה; לאחר שאישור העבודה הושג, ניתן לקבל  היתר A  או B בהתאם לאורך התעסוקה; בסופו של דבר, נדרש רישום לפני תחילת העבודה במשרד רישום התושבים של עיר המגורים.
חשוב לזכור הודעה על שינוי כתובת מגורים חייבת להינתן.
מידע נוסף זמין בכתובת
www.kmuadmin.ch, www.kmu.ch, www.gruenden.ch, www.bfm.admin.ch

ככלל אזרחי, EU/EFTA עם רישיון שהייה B ובני זוגם יכולים להיות עצמאים בשוויץ.
מי שאינו אזרח שוויצרי ועם אישור שהייה C או B הנשואים ל-
1. אזרח שוויצרי.
2. אזרח המחזיק באישור שהייה C.
3. אזרח המחזיק באישור שהייה B.
אזרחים אלו יכולים להיות עצמאים בשוויץ (לגבי סעיף זה כפוף לאישור)

הקמת חברה  L.L.C) GmbH)
באופן עקרוני הכללים הם:
מייסד אחד, לפחות מנהל אחד המתגורר בשוויץ  (רישום במקום המשרדים רשום של החברה).

במאמר הקודם כתבתי על רכישת נדל"ן ע"י משקיעים זרים, אני ממליץ לעיין במאמר ולנסות בהצלחה להבין את שני המאמרים יחד.

אני ממליץ להתייעץ תמיד עם עו"ד מקומי, ישנם רבים כאלו וחלקם אפילו יהודים נחמדים.

משה סטרוגנו עו"ד