הגנה על נכסים בפנמה - נאמנות או קרן

//

לעתים קרובות אנשים ולקוחות שואלים אותי במסגרת עבודתי כעו"ד, לגבי התאגדויות משפטיות, Offshore , נאמנויות ועוד, כדי לדעת מהי האופציה הטובה ביותר עבורם ולשלב אותה במבנה ההגנה על נכסיהם.  במאמר זה אנסה לתת מענה לשאלות אלו.

נאמנויות - במקום להיכנס לכל סוגי הנאמנויות הקיימות, אנסה להסביר מה זה נאמנות. נאמנות הוא בעצם הסכם בכתב, המפרט כיצד נכסים הולכים להיות מנוהלים. אנחנו יודעים שיש נאמנויות בלתי חוזרות, נאמנויות לנכסים וכד', אבל בסה"כ מדובר בנאמנויות שהם הסכמים בכתב.

הדמויות/אנשים בנאמנות - יש בדרך כלל אדם אשר מקים את הנאמנות בשמם של הלקוחות/הנהנים, ואשר נותנים לו את האמון להקים את הנאמנות.  הנאמן הוא היחיד שמוסמך על פי חוק לנהל את הנכסים של הנאמנות.  בהסכם הנאמנות יש אפשרות שיהיה גם מוטב או מוטבים.  למעשה, הסכם זה נוצר כדי לקדם את העושר והרווחה של הנהנים מהנאמנות.  בתחומי שיפוט מסוים אלה יכולים להיות אנשים זהים או שונים, ובמדינות מסוימות משרדים אלו עשויים להיות מנוהלים על ידי אנשים לא טבעיים כגון תאגידים או מוסדות.  יש לקחת בחשבון כי החוקים נוטים להיות שונים ממדינה למדינה.

החיסרון בנאמנות – הנאמנות היא לא ישות משפטית, ואף לא חברה או קרן בפנמה. לאדם פרטי יש חובות ונכסים אשר מטופלים באופן חוקי בנפרד ומבחן המציאות הוא שונה.  נכסי קרן מטופלים באופן חוקי בנפרד מהחובות והנכסים של קרן המגן, חברי מועצת הקרן ומוטבי היסוד. זהו הבדל משפטי גדול שאין להתעלם  ממנו.

הגנה על נכסי קרן בפנמה - בפנמה ישנן הגנות מיוחדות, וזאת על פי החוקים המיוחדים של המדינה. בפנמה הסודיות היא מובטחת, הנהנים ובעלי הקרן הם אנונימיים ושמם לא מופיע בשום רישום ממשלתי. מיותר לציין שעל משרד עורכי הדין אשר מקים את הקרן ללקוח מוטלת החובה על שמירת פרטיותו של הלקוח. ממשלת פנמה לא יודעת אפילו את שם המוטבים.  במצב כזה, נכסי הקרן הם כמעט בלתי אפשריים להקפאה, וחשוב מזה - הם פטורים מתשלום מס. 
המייסדים יכולים להיות בעלים של תאגידים, נדל"ן בפנמה או בכל מקום אחר בעולם, חפצי אמנות, זהב, מניות ואגרות חוב, סירות, מטוסים, מכוניות, לקיחת הלוואות, פתיחת חשבונות בנק, כרטיסי אשראי וכד'.  כפי שניתן לשים לב, לנאמנות אין את ההטבות הנ"ל.  בפנמה לקרן לפי ההגדרה אין בעל מניות ולכן הסודיות מובטחת, כך גם תאגיד וגם אדם פרטי יכולים להיות הבעלים של קרן בפנמה ולהיות הבעלים של 100% מהתאגיד ע"י החזקת שטר מניות למוכ"ז.

לסיכום – קרנות בפנמה מציעות את כל היתרונות של נאמנויות ואפילו קצת יותר... זהו שילוב של נאמנות,  צוואה, התאגדות בצורת חברה, ותאגיד.  מהניסיון שלי העשירים בוחרים נאמנויות והסופר עשירים בוחרים קרנות.