נאמנות בינלאומית

//

נאמנויות בינלאומיות מאת משה סטרוגנו עורך דין

בנקים בעולם מציעים הקמת נאמנויות שונות ושירותי מנהל במדינות מקלט מס שונות. נאמנות הוא הסכם לפיו נכסים כספיים או אחרים מוחזקים ומנוהלים על ידי אדם אחד לטובת אחר. סוגים שונים של נאמנויות עלולים להיווצר כדי להשיג מטרות ספציפיות של מקים הנאמנות. כל סוג של נאמנות עשוי להשתנות במידה של גמישות והשליטה שהיא מציעה.
הנאמנות (DEED) היא מסמך מיוחד המכיל את התנאים של הנאמנות וסמכותו של הנאמן. הנאמנות הוא הסכם בין שלושה צדדים:

יוצר הנאמנות / המעניק:
יוצר הנאמנות הוא בעצם המעביר של הנכסים לנאמנות. סוג של הנכסים אותם ניתן להעביר לנאמנות הם: קרנות, מניות, מכוניות, יכטות, נדל"ן ואפילו פטנטים או זכויות.

הנאמן:
האדם או התאגיד שהוא המנהל הרשמי של הנאמנות. הנאמן מנהל את הנאמנות לפי הרצונות של יוצר הנאמנות כפי שמתבטא בהסכם הנאמנות. תחת הנאמנות, חייב להיות נאמן אחד שהוא רשום כנאמן (כלומר מישהו שיש לו רישיון SVG להירשם כנאמן). בנוסף לנאמן הרשום, יכולים להיות נאמנים נוספים אשר לא צריכים להיות תחת רישיון SVG או להיות בעלי נאמנות רשומה.

הנהנה/נהנים:
הנהנה הוא אדם או אנשים שמקבלים את הנכסים מהנאמנות בהתאם לשטר הנאמנות. יוצר הנאמנות יכול להיות גם הנהנה וגם הנאמן. הנהנים מהנאמנות עשויים לכלול גם ארגוני צדקה ולמטרות אשר שניהם צדקה ולא צדקה.
יוצר הנאמנות יכול לנקוב בשם "המגן" PROTACTOR - צד שלישי - על מנת לבדוק שהנאמנות מנוהלת בהתאם לרצונו.

יתרונות של רישום האמון:

הקטנה של חבות מס
מתן אמצעי הגנה אישי וכספי לנהנים ולהון המשפחתי.
חלוקה של נכסים.
יוצר הנאמנות יכול להסדיר "ולשבת" בנכסי הנאמנות, ולכן מבחינה משפטית הוא אינו הבעלים שלהם.
הקמת אמצעי שליטה או ניהול רכוש.
עמידה ביעדים חברתיים או מסחריים אחרים.

משה סטרוגנו עו"ד